Visie en missie

Bedrijfsvoering Deron

Deron bv streeft ernaar om op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider te worden op het gebied van slaapsystemen, waarbij we voorbereid zijn op een vergrijzende markt.

Suits Everyone

Hoogst haalbare kwaliteit

Niets inspireert en motiveert ons meer dan te zorgen dat al onze dealers en hun klanten kunnen genieten van de hoogst haalbare kwaliteit op het gebied van zit- en slaapcomfort.

Bedrijfsvoering

Om aan bovenstaande invulling te kunnen geven, benadrukt de directie van Deron bv dat eisen ten aanzien van kwaliteit, zoals deze o.a. voortkomen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 13485 en wet- en regelgeving, een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsvoering.

Milieunormeringen

Onze hoogwaardige matrassen worden geproduceerd volgens strenge Europese milieunormeringen. Door gebruik te maken van de laatste innovaties bij de ontwikkeling van onze schuimen, zijn we in staat minder grondstoffen te gebruiken. Dit heeft een positieve invloed op de uitstoot van CO2. Uiteraard zijn de matrassen FCKW- en hallogeenvrij.

Attention for Everyone

Beleidsverklaring Deron

Deron B.V. wil binnen Nederland op een maatschappelijk verantwoorde wijze de positie van marktleider continueren. Zij richt zich voornamelijk op zit- en slaapoplossingen en wil daarbij accuraat inspelen op de vergrijzende markt.

Vanzelfsprekende bedrijfsvoering

Om aan bovenstaande invulling te kunnen geven benadrukt de directie van deze B.V’s. dat eisen ten aanzien van de kwaliteit, zoals deze o.a. voortkomen uit de kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 13485 en de Europese wet- en regelgeving, een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsvoering.

Kwaliteitssysteem

Om een constante kwaliteit en veiligheid aan onze klanten te garanderen is het kwaliteitssysteem gericht binnen alle B.V.’s op een continue verbetering en instandhouding van de kwaliteit van onze processen en producten. De directie beschouwt het kwaliteitsbeleid als een essentieel onderdeel van het totale ondernemingsbeleid en draagt de primaire verantwoording voor de invoering, de beoordeling en de instandhouding.

Samen voor kwaliteit

De directie ziet erop toe dat alle werknemers actief meewerken bij de totstandkoming van dit effectief en essentieel kwaliteitsbeleid. Hij wordt hierbij ondersteund door de kwaliteitscoördinator. Samen met de directie waarborgt deze, dat de betrokkenheid van alle medewerkers bij de continue verbetering van kwaliteit en informatie veiligheid, een vanzelfsprekendheid wordt binnen de ondernemingen.

Namens de directie,
W.A. Grimberg – Directeur
Versie 3: 24 Januari 2019

‘Ik was op zoek naar een wakend oog binnen de zorg, zonder de privacy van cliënten te schenden. Het bleek onvindbaar en dus maakte ik het zelf.’

Wilfried Grimberg

Vragen? Wij helpen graag

Wij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0)481 45 13 44. Géén spoed? Dan kunt u ook gebruikmaken van het vragenformulier op de contactpagina.

Partners