Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze droom...

Onze droom is tradities doorbreken. We gaan immers altijd onze eigen weg. Alleen zo kunnen we onze missie volbrengen. Met Soof ® willen we Nederland helpen te vergroenen.

More than Care only

UNIEK

Soof® is uniek. Alles is anders. Alleen het doel is hetzelfde. Veranderen is noodzaak. Verbeteren ook. Een bijdrage leveren aan een beter milieu, voor de huidige en de volgende generaties. Soof® is ontwikkeld als een duurzaam matras. Geboren in Nederland onder het Deronvaandel, met onze vertrouwde eisen voor
het hoogst haalbare.

EEN NIEUW BEGIN

Ontwikkeld, getest en voor u gerealiseerd. Soof® draagt meer dan alleen zorg voor u. Soof® is een nieuw begin. Met Soof® starten we vanuit een ander principe, zonder u uit het oog te verliezen. Dat bent u immers van ons gewend.

CIRCULAIR

Het restafval van schuimkernen en de vervuiling die daarbij ontstaat, is belastend voor het milieu. De wens om onze schuimkernen te verduurzamen is groot. Echter, om resultaat te boeken voor de toekomst streeft Deron naar meer dan recyclebaar. Naar oneindig. Naar circulair. Naar Soof®.

EXTREEM LAGE CO2 UITSTOOT

De totale CO2 footprint van Soof® ligt ongeveer 70% lager dan bij conventionele schuimmatrassen. Daarmee besparen we direct tienduizenden kilo’s CO2 uitstoot per jaar. De 100% circulaire core kan tot granulaat worden teruggebracht. De grondstof voor een nieuwe Soof®.
En daar is het ons om te doen.

Your future Starts now

Bedrijfsbeslissing

Elke bedrijfsbeslissing die wij maken kan van invloed zijn op onze medewerkers, onze klanten, omwonenden, leveranciers, maar ook op de maatschappij in algemene zin. Vandaar dat wij bij elke beslissing een afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten die hierop van invloed zijn.

Verduurzamen

Wij zijn bezig met het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten, en kijken ook naar nieuwe businessmodellen die gericht zijn op mens, maatschappij en milieu. Dit doen wij middels de 3P’s: Profit, het economisch aspect; Planet, het ecologisch aspect; en People, het sociaal aspect.

Vragen? Wij helpen graag

Wij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0)481 45 13 44. Géén spoed? Dan kunt u ook gebruikmaken van het vragenformulier op de contactpagina.

Partners